Month: October 2020

jak získat vzdělání

Pracovní příležitosti v IT vzdělávání

IT je zkratka pro Informační technologie a v posledních letech zaznamenává obrovský boom. Ty časy, kdy elektrikáři navštěvovali budovy a společnosti, aby poskytovali služby, nebo podniky, které ke správě svých dat používaly papír a spisy, jsou … Read More