Co je to Active Citizens?

Aktivní občané – komunitní vzdělávání pro střední školy je tříletý projekt, který od roku 2012 realizuje společně British Council a Člověk v tísni, ops – program Varianty. Cílem je vzdělávat učitele a studenty, rozvíjet školy jako centra komunitního života a vytvářet novou metodiku. Projekt je financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V současné době je do projektu zapojeno 30 středních škol z celé země.