O projektu

 

Active Citizens – komunitní vzdělávání pro střední školy je projekt, který od roku 2012 společně realizuje British Council a Člověk v tísni – vzdělávací program Varianty. Cílem projektu je posílit komunitní rozměr školy a aktivní zapojení studentů do řešení problémů ve škole. Silně v něm rezonují témata aktivního občanství a dobrovolnictví. V letech 2012–2014 byl projekt financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

ACTIVE CITIZENS V OTÁZKÁCH

V rámci projektu učitelé a studenti zúčastněných škol společně hledají odpovědi na mnoho otázek. Zde jsou některé z nich: Kdo jsem, jaká je moje kultura a identita? Na co jsem ve svém městě pyšný? Kdo zde rozhoduje a kdo má moc? Co trápí mé město? Jak mohu přispět k řešení? S kým chci a budu pracovat? Jak dobře naplánovat společensky prospěšný projekt?