Jak projekt funguje?

Každou školu zastupují dva učitelé. Během úvodního setkání a tří seminářů si tito učitelé vyzkouší praktické techniky, které povedou studenty k lepšímu poznání sebe samých, vztahů kolem sebe, vlastní komunity a zapojení do komunitního života.

Učitelé na svých školách vytvářejí týmy studentů (tým může být složen ze studentů různých ročníků nebo pouze jedné třídy). Studenti každé školy s pomocí učitelů analyzují situaci ve své komunitě, definují její potřeby a oslovují externí partnery pro spolupráci (např. vládní agentury, komerční subjekty nebo neziskové organizace). Spolu s nimi hledají řešení vybraného tématu. Poté přichází fáze přípravy a realizace vlastních projektů, které konkrétním způsobem přispívají ke zlepšení života v komunitě. Spolupráce mezi školou a partnery na jejich vlastním projektu vede k vytvoření dlouhodobých a vzájemně výhodných vztahů.

Celý cyklus končí závěrečným setkáním učitelů a zástupců studentských týmů, které je zaměřeno na výměnu a sdílení zkušeností a diskusi s odbornou veřejností.

Po celou dobu cyklu mají učitelé, pokud chtějí, možnost podílet se a přispívat k tvorbě nové metodiky komunitního vzdělávání pro české střední školy. Tuto metodiku doplní dokumentární film, který je vytvářen v průběhu celého projektu.